За нас

ДГ „Валентина“ се намира на територията на гр. Пловдив, р-н „Южен“, бул. „Ал. Стамболийски“ 66. Открита е на 26.03.1976 г. и е публична общинска собственост.

DSC01496.jpg

Детската градина е подготвителна институция в системата на Народната просвета, в която се възпитават и обучават деца от 3 – годишна възраст до постъпването им в училище. Капацитетът на градината е 132 деца, разпределени в шест възрастови групи. Персоналът се състои от висококвалифицирани педагогически специалисти – директор, дванадесет учители, учител по музика. Те, заедно с непедагогическия персонал са много добри професионалисти, обичащи децата. В градината е създадена ефективна организация за осъществяване на образователно-възпитателния процес.

За приноса в образователно-възпитателната практика в областта на предучлишнтото възпитание и подготовка, ДГ „Валентина“ е удостоена с почетния знак на гр. Пловдив и с множество грамоти.

Comments are closed.