Бюджет

Бюджет 2024г.

Изпълнение на бюджета към 31.03.2024г.


Бюджет 2023г.

Изпълнение на бюджета към 31.12.2023г.

Изпълнение на бюджета към 31.03.2023г.


Бюджет 2022г.

Бюджет за 2022г. 

Изпълнение на бюджета към 31.12.2022г.

Изпълнение на бюджета към 30.09.2022г.

Изпълнение на бюджета към 30.06.2022г.

Изпълнение на бюджета към 31.03.2022г.


Бюджет 2021г.

Бюджет за 2021г.

Изпълнение на бюджета към 31.12.2021г.

Изпълнение на бюджета към 30.09.2021г.

Изпълнение на бюджета към 30.06.2021г.

Изпълнение на бюджета към 31.03.2021г.


Бюджет 2020г.

Изпълнение на бюджета към 31.12.2020г.

Изпълнение на бюджета към 30.09.2020г.

Изпълнение на бюджета към 30.06.2020г.

Изпълнение на бюджета към 31.03.2020г.

Утвърден бюджет за 2020г.


Изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2015 год.

Изпълнение на бюджета към 30.06.2015 год.

Изпълнение на бюджета към 30.09.2015 год.

Изпълнение на бюджета към 31.12.2015 г.

Изпълнение на бюджета към 31.03.2016 г.

Изпълнение на бюджета към 30.06.2016

Изпълнение на бюджета към 30.09.2016

Изпълнение на бюджета към 31.12.2016г.

Изпълнение на бюджета към 31.03.2017г.

Изпълнение на бюджета към 30.06.2017г.

Изпълнение на бюджета към 30.09.2017г.

Изпълнение на бюджета към 31.12.2017г.

Изпълнение на бюджета към 31.03.2018г.

Изпълнение на бюджета към 30.06.2018г.

Изпълнение на бюджета към 30.09.2018г.

Изпълнение на бюджета към 31.12.2018г.

Утвърден бюджет за 2019г.

Утвърден бюджет за 2019г.

Утвърден бюджет за 2019г.

Изпълнение на бюджета към 31.03.2019г.

Изпълнение на бюджета към 30.06.2019г.

Изпълнение на бюджета към 30.09.2019г.

Изпълнение на бюджета към 31.12.2019г.

Comments are closed.