Групи

Светът на детето

Да влезем в света на детето – там където няма граници, където всичко е възможно и всичко е красиво. Да ни стопли детската усмивка, да почерпим вдъхновение.
Най- хубавото е невидимо за очите!

Персонал по групи 2018/2019 година

 Група
Педагогически специалисти
Помощник възпитатели
Слънце
Любомира Таушанова
Мирослава Недкова
Величка Топузлийска
Звънче
Станимира Кирякова – Грудева
Наталия Коева
Магдалена Цолова
Симба
Мариана Димитрова
Михаила Михайлова
Гюрга Анастасова
Алф
Гергана Тилева
Румяна Шейтанова
Лазарина Цочева
Веселушка
Васила Палийска
Румяна Ангелов
Мариана Лучкова
Пипи
Магдалена Лилова
Мария Христова
Донка Ванкова

Comments are closed.