Общо събрание на персонала на ДГ”Валентина” на 12.10.2022г. от 19:00

На 12.10.2022г. от 19:00часа , ще се проведе Общо събрание на персонала на ДГ „Валентина“при дневен ред както следва: Запознаване с изпълнението на бюджета на ДГ „Валентина“ към 30.09.2022г. Запознаване с актуализирането на ВПРЗ, ПДДГ, ПВТР Разни

Общо събрание на персонала на ДГ”Валентина” на 08.07.2022г. от 19:00

Общо събрание на персонала на ДГ”Валентина” на 08.07.2022г. от 19:00часа , при дневен ред както следва: Запознаване с изпълнението на бюджета към 30.06.2022г. Избор на комисия за оценяване труда на непедагогическия персонал за постигнати резултати от труда за учебната 2021/2022 година. Разни

Общо събрание на персонала на ДГ”Валентина” на 18.04.2022г. от 19:00

На 18.04.2022г. от 19:00 часа ще се проведе общо събрание на персонала на ДГ“Валентина“ при следния дневен ред: 1.Запознаване в изпълнението на бюджета към 31.03.2022г. 2.Запознаване с актуализацията на ВПРЗ 3.Запознаване с Анекс към ПДДГ 4.Запознаване с Анекс към ПВТР 5.Разни

Общо събрание на персонала на ДГ”Валентина” на 17.01.2022г. от 19:00

Общо събрание на персонала на ДГ”Валентина” на 17.01.2022г. от 19:00часа , при дневен ред както следва: Запознаване с изпълнението на бюджета на ДГ „Валентина“ към 31.12.2021г. Запознаване с актуализирането на ВПРЗ Актуализиране на Вътрешни правила за безплатно работно облекло и специално работно облекло и лични предпазни средства. Разпределяне на средствата … прочети

На 13.10.2021г. от 19:00 часа, ще се проведе общо събрание на персонала на ДГ“Валентина“

На 13.10.2021г. от 19:00 часа, ще се проведе общо събрание на персонала на ДГ“Валентина“ при следния дневен ред: Запознаване с изпълнението на бюджета към 30.09.2021г. Разни Записка

Грамота от Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

Грамота Децата от ДГ“Валентина“се запознаха с проблемите на застрашените видове водни животни и изразиха своята позиция в рисунки, за което получиха грамота от Регионална инспекция по околната среда и водите- Пловдив.

ДГ „Валентина“ и Еврохоспитал

От Facebook: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=4054147411296929&id=375112155867158 Още една красива и истинска инициатива в знак на благодарност и признателност от дечицата от детска градина „Валентина“. След престой в УМБАЛ „Еврохоспитал“, тяхната любима учителка г-жа Христова е излекувана и отново е на работа сред малките си възпитаници. Децата от група „Пипи“ изработиха ръчно иновативни фигурки … прочети

Общо събрание на 12.10.2020г.

На 12.10.2020г.от 19:00часа ще се проведе Общо събрание на колектива на ДГ „Валентина“ при следния дневен ред: 1. Запознаване с изпълнението на бюджета към 30.09.2020г. 2. Разни Обяснителна записка

Общо събрание на 08.07.2020г.

На 08.07.2020г.ще се проведе общо събрание на колектива на ДГ“Валентина“за запознаване с изпълнението на бюджета към 30.06.2020г. Обяснителна записка