Общо събрание на 09.10.2019г.

На 09.10.2019г. от 19:00 часа ще се проведе Общо събрание на колектива на ДГ“Валентина“ за запознаване с изпълнението на бюджета към 30.09.2019г.

Общо събрание на 08.07.2019г.

На 08.07.2019г. от 19:00часа ще се проведе общо събрание на колектива на ДГ“Валентина“ за запознаване с изпълнението на бюджета към 30.06.2019г.

Общо събрание на 03.04.2019г.

На 03.04.2019г. ще се проведе Общо събрание на колектива на ДГ“Валентина“ за запознаване с изпълнението на бюджета към 31.03.2019г.

Административна услуга

1. Наименование на административната услуга Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт. – Закон за предучилищното и училищното образование (чл. 72); – Наредба за предучилищното образование (чл. 36); … прочети

Общо събрание на 22.01.2019 г.

На 22.01.2019г. ще се проведе Общо събрание на колектива на ДГ“Валентина“ за запознаване с изпълнението на бюджета към 31.12.2018г.

Общо събрание на 04.10.2018 г.

На 04.10.2018г. ще се проведе Общо събрание на колектива на ДГ“Валентина“ за запознаване с изпълнението на бюджета към 30.09.2018г.

Общо събрание на 12.07.2018 г.

На 12.7.2018г. ще се проведе Общо събрание на колектива на ДГ“Валентина“ за запознаване с изпълнението на бюджета към 30.06.2018г.

Общо събрание на 19.04.2018г.

На 19.04.2018г. от 19:00 часа ще се проведе общо събрание на колектива на ДГ“Валентина“, за запознаване с изпълнението на бюджета към 31.03.2018г.

Общо събрание – 11.01.2018г.

На 11.01.2018г. от 19:00 часа ще се проведе Общо събрание на персонала на ДГ“Валентина“ за изпълнението на бюджета към 31.12.2017г.