ПРОЦЕДУРИ ПО ЧЛ.20, АЛ. 3Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Валентина“, гр. Пловдив в две обособени позиции

17.02.2017

1. Проект на договор ОП1

2. Проект на договор ОП2

3. Образец 4 – ОП1

4. Образец 4 – ОП2

5. Образец 3 техническо предложение ОП1

6. Образец 3 техническо предложение ОП2

7. Образец 1

8. Образец 2

9. Документация

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1022251&_dad=portal&_schema=PORTAL&ca_id=51026
&menu_id=11&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F6573
65617263685F7070322E7068703F7570693D34303539

Информация

Срок за получаване на офертите от 20.02.2017г. до 24.02.2017 г. 16:00ч.
Офертите ще бъдат отвoрени на 27.02.2017 г. от 15:00 часа в аминистративната сграда на район “Южен”, ул. Македония 73 а, ет. 2.

Comments are closed.