На 09.10.2023г.от 19:00 часа ще се проведе Общо събрание на персонала на ДГ“Валентина“

На 09.10.2023г.от 19:00 часа ще се проведе Общо събрание на персонала на ДГ“Валентина“ при следния дневен ред:
1.Запознаване с изпълнението на бюджета към 30.09.2023г.
2.Разни

Bookmark the permalink.