РААБЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД ще проведе квалификационно обучение на педагогическите специалисти от ДГ ”Валентина”

РААБЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД ще проведе квалификационно обучение на педагогическите специалисти от ДГ ”Валентина” на тема: „Приказотерапия или как чрез приказката да създадем позитивна среда на децата в детската градина”.
Брой участници: 13 педагогически специалисти
Хорариум обучение: 16 академични часа (8 академични часа в присъствена форма и 8 академични часа в дистанционна форма)
Форма на обучение: частично присъствена
Период обучение: 13.04.2024 – 14.04.2024 г.

Bookmark the permalink.