На 09.07.2024г. от 19:00часа ше се проведе общо събрание на персонала на ДГ”Валентина”

Дневен ред:

  1. Запознаване с изпълнението на бюджета на  ДГ“Валентина“ към 30.06.2024г.
  2. Разни
Bookmark the permalink.