Общо събрание на 12.07.2018 г.

На 12.7.2018г. ще се проведе Общо събрание на колектива на ДГ“Валентина“ за запознаване с изпълнението на бюджета към 30.06.2018г.

Bookmark the permalink.