Общо събрание на 04.10.2018 г.

На 04.10.2018г. ще се проведе Общо събрание на колектива на ДГ“Валентина“ за запознаване с изпълнението на бюджета към 30.09.2018г.

Bookmark the permalink.