Общо събрание на 22.01.2019 г.

На 22.01.2019г. ще се проведе Общо събрание на колектива на ДГ“Валентина“ за запознаване с изпълнението на бюджета към 31.12.2018г.

Bookmark the permalink.