Общо събрание на 03.04.2019г.

На 03.04.2019г. ще се проведе Общо събрание на колектива на ДГ“Валентина“ за запознаване с изпълнението на бюджета към 31.03.2019г.

Bookmark the permalink.