Общо събрание на 08.07.2019г.

На 08.07.2019г. от 19:00часа ще се проведе общо събрание на колектива на ДГ“Валентина“ за запознаване с изпълнението на бюджета към 30.06.2019г.

Bookmark the permalink.