На 13.10.2021г. от 19:00 часа, ще се проведе общо събрание на персонала на ДГ“Валентина“

На 13.10.2021г. от 19:00 часа, ще се проведе общо събрание на персонала на ДГ“Валентина“ при следния дневен ред:

  1. Запознаване с изпълнението на бюджета към 30.09.2021г.
  2. Разни

Записка

Bookmark the permalink.