Грамота от Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

Грамота

Децата от ДГ“Валентина“се запознаха с проблемите на застрашените видове водни животни и изразиха своята позиция в рисунки, за което получиха грамота от Регионална инспекция по околната среда и водите- Пловдив.

Bookmark the permalink.