Общо събрание на персонала на ДГ”Валентина” на 18.01.2021г. от 19:00часа

Общо събрание на персонала на ДГ”Валентина” на 18.01.2021г. от 19:00часа , при дневен ред както следва: Запознаване с изпълнението на бюджета на ДГ към 31.12.2020г. Запознаване с ВПРЗ Запознаване с ВП за представително облекло на педагогическия персонал, безплатно работно облекло и специално работно облекло и лични предпазни средства за непедагогическия … прочети

Общо събрание на персонала на ЦДГ „Валентина“

На 14.04.2016 г. от 19:00 часа ще се проведе общо събрание на персонала относно изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2016 година.

Общо събрание на персонала на ЦДГ „Валентина“

На 12.01.2016 г. от 19:00 часа ще се проведе общо събрание на персонала на ЦДГ „Валентина“ относно предоставяне на информация за изпълнение на бюджета към 31.12.2015 година.

Национална стратегия за повишаване грамотността на децата

Националната стратегия за повишаване грамотността на децата стана повод за гостуването на по-големи каки и батковци, които прочетоха и разказаха на нашите възпитаници интересни художествени произведения