Общо събрание на 09.10.2019г.

На 09.10.2019г. от 19:00 часа ще се проведе Общо събрание на колектива на ДГ“Валентина“ за запознаване с изпълнението на бюджета към 30.09.2019г.

Bookmark the permalink.