Общо събрание на 16.01.2020г.

На 16.01.2020г. от 19:00 часа ще се проведе Общо събрание на колектива на ДГ“Валентина“ за запознаване с изпълнението на бюджета към 31.12.2019г.

Bookmark the permalink.