Общо събрание на 08.07.2020г.

На 08.07.2020г.ще се проведе общо събрание на колектива на ДГ“Валентина“за запознаване с изпълнението на бюджета към 30.06.2020г.

Bookmark the permalink.