Общо събрание на 12.10.2020г.

На 12.10.2020г.от 19:00часа ще се проведе Общо събрание на колектива на ДГ „Валентина“ при следния дневен ред:

1. Запознаване с изпълнението на бюджета към 30.09.2020г.
2. Разни

Bookmark the permalink.